Wybierajcie starannie człowieka , który ma sprawować pieczę nad waszym orężem. ( Tahitańskie )

Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Josephum
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger
qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI

Tydzień minął od wygłoszenia tych słów.

PS. Tylko byleby następny nie był Piotrem