Wojna jest świętem zmarłych. ( Chińskie )

Wojna.jpg
Pamiętaj , Polaku.

A Lechia z Flotą u siebie znowu w plecy – 0:1.